Anh nhân viên trễ chuyến tàu và cô thực tập sinh xinh đẹp